26 aug. 2010

Mera undervisningstips

Jag har under flera år sneglat på projekt Runeberg mest för eget nöje. Nu använder jag det i undervisningssammanhang och det har hittills gått bra. Att jämföra äldre och nya läroböcker i historia är ju behändigt om man vill se hur historieskrivningen förändrats. Odhners framställning av Engelbrektsupproret från 1899.
I de undangömda dalar, som utbreda sig kring Siljan och Dalälfven, bland bergen, ur hvilka malmen med svett och möda brytes, bodde ett härdadt och frihetsälskande folk, som bättre än andra bevarat fädrens mannamod och enkla seder. Detta landskap, som dittills föga omtalats i häfden, trädde på en gång fram ur sitt dunkel till det svenska folkets räddning...
Vem kan undgå att fångas av berättelsens dramatik?
En annan pärla tycker jag att Amerika-boken. Hjälpreda för utvandrare 1893, tycks vara. Eller varför inte Engelsk språklära för skolor från 1890.

Inga kommentarer: