10 juni 2010

"Ler" ironiskt. Mera om

Läst i Lärarnasnyheter.se

Villkoren för det provår som ska ligga till grund för lärarlegitimationen har försämrats. Mindre pengar och mindre reglering är innebörden av regeringens förslag
En av de bärande delarna i en legitimation är att alla blivande lärare och förskollärare måste genomgå ett provår efter examen med godkänt resultat...
...— Nu har huvudmännen ett nationellt ansvar att använda den schablonersättning de får på ett klokt sätt så att nya lärare får en god start i yrket.
Ja, ja... det har ju gått bra förut. Eller? Jag är skeptisk.
Se mitt tidigare inlägg

Inga kommentarer: